Mazais Princis
  • Ziema
  • Pavasaris
  • Vasara
  • Rudens
Palielināt teksta izmēru Samazināt teksta izmēru    

Baltā planēta

balta_planeta

Dienas ritms

 

„Baltā planēta”

1.5-3 gadīgo  grupa 

I Jaunākā vecuma grupa

 

Bērnu saņemšana, rotaļspēles, pārrunas ar vecākiem, rīta vingrošana

7.30

Personīgā higiēna,  gatavošanās brokastīm

8.20-8.30

Brokastis

8.30

Bērnu brīva un patstāvīga rotaļāšanās, gatavošanās rotaļnodarbībām

 

Integrēts mācību process

 

9.00

Rotaļspēles bērnu patstāvīgais darbs dienas centros, personīgā higiēna, gatavošanās pastaigai

10.00 -10.15

Pastaiga dabā,  rotaļas, sporta aktivitātes, vērojums

10.15-11.15

Atgriešanās no pastaigas, personīgā higiēna, gatavošanās pusdienām

11.15-11.30

Pusdienas

11.30

Personīgā higiēna, gatavošanās dienas miegam

12. 00-12.30

Dienas miegs

12.30-15.00

Piecelšanās, personīgā higiēna, bērnu brīva un patstāvīga rotaļāšanās, rotaļspēles gatavošanās launagam

 

Launags

15.00

Individuālais darbs ar bērniem, sporta aktivitātes, rotaļspēles, tematiskie pasākumi, bērnu patstāvīgais darbs centros,  interešu izglītība pulciņu nodarbības***,pastaiga, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem. Bērnu aiziešana mājās

15.30-19.00

(MK noteikumi Nr. 716

2018. gada 21. novembra

Pirmsskolas Izglītības programmas paraugs 0101 11 11 )

 

*** Tiek organizēti pēc vecāku pieprasījuma

 

 

 

 

Integrēts mācību process

 

„Baltā planēta”

1.5-3 gadīgo  grupa 

I Jaunākā vecuma grupa

 

Mācību jomas

 

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena


Sociālā un pilsoniskā

 

Matemātika

Tehnoloģijas

 

Dabaszinātnes

Valoda

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

 

Veselība un fiziskā aktivitātes

 

 

(MK noteikumi Nr. 716

2018. gada 21. novembra

Pirmsskolas Izglītības programmas paraugs 0101 11 11 )

 

 

Zāles noslogotība

 

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Mūzika

 

9.30-10.00

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Folklora

 

9.30-10.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Mūzika

 

9.30-10.00

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Folklora

 

9.30-10.00

Veselības un fiziskās aktivitātes

15.30-16.00

 

Veselības un fiziskās aktivitātes

15.30-16.00

 

 

*laiku norāda tām nodarbībām, kur tam ir nozīme iestādes kopējo telpu noslogojuma plānošanā

 

)

 


© 2015   PPII "Mazais Princis"