Mazais Princis
  • Ziema
  • Pavasaris
  • Vasara
  • Rudens
Palielināt teksta izmēru Samazināt teksta izmēru    

dzeltena_planeta

Dienas ritms

 

„Dzeltenā planēta”

4-5 gadīgo  grupa 

Vidējā vecuma grupa

 

Bērnu saņemšana, rotaļspēles, pārrunas ar vecākiem, rīta vingrošana

7.30

Personīgā higiēna,  gatavošanās brokastīm

8.20-8.30

Brokastis

8.30

Bērnu brīva un patstāvīga rotaļāšanās, gatavošanās rotaļnodarbībām

 

Integrēts mācību process

 

9.00

Bērnu patstāvīgais darbs, personīgā higiēna, gatavošanās pastaigai

 

Pastaiga dabā,  rotaļas dabā, sporta aktivitātes, vērojums

11.00-12.15

Atgriešanās no pastaigas, personīgā higiēna, gatavošanās pusdienām

 

Pusdienas

12.00

Personīgā higiēna, gatavošanās atpūtai

 

Atpūta

13.00-15.00

Piecelšanās, personīgā higiēna, bērnu brīva un patstāvīga rotaļāšanās, rotaļspēles gatavošanās launagam

 

Integrēts mācību process

 

15.00

Launags

15.30

Individuālais darbs ar bērniem, sporta aktivitātes, rotaļspēles, tematiskie pasākumi, bērnu patstāvīgais darbs centros,  interešu izglītība pulciņos***, pastaiga, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem. Bērnu aiziešana mājās

16.00-19.00

    (MK noteikumi Nr. 716

2018. gada 21. novembra

Pirmsskolas Izglītības programmas paraugs 0101 11 11 )

 

 

*** Tiek organizēti pēc vecāku pieprasījuma

Integrēts mācību process

 

„Dzeltenā planēta”

4-5 gadīgo  grupa 

 

Vidējā vecuma grupa

Mācību jomas

 

 

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena


Sociālā un pilsoniskā

Matemātika

Tehnoloģijas

Dabaszinātnes

Valoda

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

 

Veselība un fiziskā aktivitātes

 

 

Zāles noslogotība

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Piektdiena

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Mūzika 9.30

Veselības un fiziskās aktivitātes

9.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Mūzika 9.30

Veselības un fiziskās aktivitātes

10.30

Folklora

10.30-11.00

Folklora

10.30-11.00

 

 

 

*laiku norāda tām nodarbībām, kur tam ir nozīme iestādes kopējo telpu noslogojuma plānošanā

 

 

© 2015   PPII "Mazais Princis"