Mazais Princis
  • Ziema
  • Pavasaris
  • Vasara
  • Rudens
Palielināt teksta izmēru Samazināt teksta izmēru    

sarkana_planeta

Dienas ritms

 

„Sarkanā planēta”

6-7 gadīgo    grupa 

 Sagatavošanas   grupa

 

Bērnu saņemšana, rotaļspēles, pārrunas ar vecākiem

7.30

Personīgā higiēna,  gatavošanās brokastīm

8.20

Brokastis

8.30

Bērnu patstāvīgais darbs, gatavošanās rotaļnodarbībām

 

Integrēts mācību process,  gatavošanās pusdienām

9.00

Pusdienas

12.00

Personīgā higiēna, gatavošanās pastaigai

 

Pastaiga dabā,  rotaļas dabā, sporta aktivitātes, vērojums

12.30

Personīgā higiēna, gatavošanās atpūtai

 

Atpūta

13.45-14.45

Piecelšanās, personīgā higiēna, bērnu brīva un patstāvīga rotaļāšanās, rotaļspēles Integrēts mācību process gatavošanās launagam

15.00

Launags

15.30

Individuālais darbs ar bērniem, sporta aktivitātes, rotaļspēles, tematiskie pasākumi, bērnu patstāvīgais darbs centros, interešu izglītība pulciņos***,  pastaiga, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem. Bērnu aiziešana mājās

16.00-19.00

(MK noteikumi Nr. 716

2018. gada 21. novembra

Pirmsskolas Izglītības programmas paraugs 0101 11 11 )

*** Tiek organizēti pēc vecāku pieprasījuma

 

Integrēts mācību saturu

 

„Sarkanā planēta”

6-7 gadīgo    grupa 

 Sagatavošanas   grupa

Mācību jomas

 

 

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena


Sociālā un pilsoniskā

Matemātika

Tehnoloģijas

Dabaszinātnes

 

Valoda

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

 

Veselība un fiziskā aktivitātes

 

 

Zāles noslogotība

 

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Ceturtdiena

Veselības un fiziskās aktivitātes 9.30-10.00

 

Veselības un fiziskās aktivitātes 9.30-10.00

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

Folklora

11.30-12.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Mūzika 10.30-11.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

Folklora

11.30-12.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Mūzika

10.00-10.30

 

*laiku norāda tām nodarbībām, kur tam ir nozīme iestādes kopējo telpu noslogojuma plānošanā

 

© 2015   PPII "Mazais Princis"